Menu:

Anton Cebej

Baročni slikar Anton Cebejje bil rojen 23. maja 1722 v Ajdovščini, umrl je po letu 1774 neznano kje. Cebej se je v svoji umetnosti zgledoval predvsem pri umetnosti Valentina Metzingerja, poznal pa je tudi starejše in sočasno beneško slikarstvo. Kot freskant se je oprl na Jelovškove izkušnje. Slikal je oljne podobe, predvsem za cerkvene naročnike v Sloveniji in na Hrvaškem. S svojim delom je vplival na domača mojstra J. Potočnika in A.Tuška. Najpomembnejši spomeniki njegovega slikarstva so v Ajdovščini – cerkev Janeza Krstnika, v Dobravljah – cerkev Sv. Petra in Pavla, v Bistri in v Smledniku.
Picture