Menu:

Vasko Zupančič

Rodil se je leta 1582 v vasi Sloka Gora pri Turjaku. Že zgodaj so njegov talent prepoznali stiški menihi in pri njemu naročili več del, ki pa so bila namenjena kot darovi drugim samostanom in cerkvam po tedanjem Kranjskem in Hrvaškem. V Stični je ostalo le eno njegovo delo in sicer Grajska legenda, ki pa se žal ni ohranilo v celoti, saj se je zaradi zanemarjenosti in neprimerne oskrbe poškodovalo v obdobju med 1784 in 1898, ko je bil samostan razpuščen.

Edina slika, ki je ostala priča o veličini talenta Zupančiča, upodablja pa Turjaški grad. Predvideva se, da so del slike pojedle miši. Trenutno je slika hranjena v kleti Narodne galerije, kjer čaka na rekonstrukcijo manjkajočega dela.
Picture